دندانپزشکی مهر

بایگانی برچسب: دندان شیری

اهمیت مراقبت از دندان شیری

اهمیت مراقبت از دندان شیری

بنظر شما آیا مراقبت از دندان شیری حائزاهمیت است؟ با هم چند سوال در این رابطه را مرور می کنیم. آیا مسواک زدن و مراقبت از دندان شیری به اندازه دندان دائمی باید موردتوجه قرار گیرد؟ بسیاری هنوز به اشتباه تصور می‌کنند دندان‌ های شیری چون به زودی جای خود را به دندان‌های دائمی خواهند […]