دندانپزشکی مهر
9 مورد از مشکلات مسواک زدن

۹ مورد از مشکلات مسواک زدن

۹ مورد از مشکلات مسواک زدن که باید از آنها اجتناب کرد

مشکل اول: استفاده از مسواک نادرست.

مشکل دوم: استفاده از مسواکی که زبری مناسب ندارد.

مشکل سوم: روش مسواک زدن نادرست است.

مشکل چهارم: به مقدار کافی مسواک زده نمی شود.

مشکل پنجم: بیش از حد مسواک زده می‌شود.

مشکل ششم: هربار همان نقطه هایی که دفعه قبل مسواک زده شده شسته می‌شود و ما بقی قسمتها نادیده گرفته می‌شود.

مشکل هفتم: بخش داخلی دندانها نادیده گرفته می‌شود.

مشکل هشتم: بعد از مسواک زدن آبکشی نمی‌شود.

مشکل نهم: مسواک هر چهار ماه یکبار تعویض نمی‌شود.

پاسخی بنویسید