دندانپزشکی مهر
درمان ریشه در مرکز دندانپزشکی مهر

۸ مرحله درمان ریشه

۸ مرحله درمان ریشه شامل تشخیص، بی حسی موضعی، رابردم، برداشتن پوسیدگی ها، پاکسازی مسیر، پر کردن کانال، ترمیم تاج دندان و مراقبت های بعدی می شود.

درمان ریشه

۱. تشخیص

دندانپزشک شما با توجه به عکس دندانتان تشخیص می دهد که دندانی که نیاز به درمان ریشه دارد کدام است.

۲. بی حسی موضعی

بی حسی اطراف دندان تحت درمان تزریق می شود و تا زمانی که لثه و دندانتان کامل بی حس نشده باشد درمان ریشه آغاز نخواهد شد.

۳. رابردم

یک ورق نازک لاستیکی ۶ اینچی برای جلوگیری از ورود باکتری به دهان و دندان باز استفاده می شود.

۴. برداشتن پوسیدگی ها

برداشتن پوسیدگی ها تا رسیدن به پالپ دندان بوسیله فرزهای دندانپزشکی.

۵. پاکسازی مسیر

کانال از هرگونه باکتری پاکسازی می شود. بخش های بیمار داخل مسیر با ابزارهای کوچکی به نام فایل برداشته می شوند.

۶. پر کردن کانال

کانال با گوتا پرکا و ماده ای بنام سیلر پر می شود.

۷. ترمیم تاج دندان

دندان سوراخ شده نیز با مواد مخصوص پر می شود و روی دندان هم مانند تاج پر می شود که ظاهری شبیه تاج اصلی دندان پیدا کند.

۸. مراقبت های بعدی

برای عفونت های شدید به انتی بیوتیک نیاز است که با تجویز پزشک مصرف می کنید. اما برای هرگونه درد و ناراحتی پس از درمان ریشه می‌توانید مسکن استفاده کنید.

پاسخی بنویسید