دندانپزشکی مهر
اهمیت مراقبت از دندان شیری

اهمیت مراقبت از دندان شیری

بنظر شما آیا مراقبت از دندان شیری حائزاهمیت است؟ با هم چند سوال در این رابطه را مرور می کنیم.

آیا مسواک زدن و مراقبت از دندان شیری به اندازه دندان دائمی باید موردتوجه قرار گیرد؟

بسیاری هنوز به اشتباه تصور می‌کنند دندان‌ های شیری چون به زودی جای خود را به دندان‌های دائمی خواهند داد، اهمیت چندانی ندارند.

این دندان‌ها زمانی که در دهان هستند، وظایف اساسی از قبیل حفظ فضای لازم برای رویش دندان‌های دائمی، کمک به رشد و تکامل صورت، جویدن و هضم غذا و بیان صحیح حروف در کودک را بر عهده دارند و بی‌توجهی به آن‌ها باعث ایجاد مشکلات در دندان‌های دائمی و شکل و بافت صورت خواهد شد.

آیا برای دندان شیری نیز مراجعه به دندانپزشک ضرورت دارد؟

 باید توجه داشت هرگونه اتفاق نامعلوم مانند آغاز رویش دندان دائمی جانشین پیش از افتادن دندان شیری، نیفتادن دندان شیری پس از زمان معمول، درد دندان شیری و نیاز به کشیدن دندان شیری باید با دندانپزشک درمیان گذاشته شود.

ضربه شدید به دندان‌های شیری (بر اثر بازی کودکان یا…) و شکستن یا لق شدن آنها موضوع مهمی است و ممکن است باعث آسیب به دندان‌های دائمی شود.

با مراجعه به دندانپزشک و گرفتن عکس رادیولوژی، وضعیت رویش دندان دائمی جانشین و دندان‌های مجاور را بررسی و کنترل کنید.

پاسخی بنویسید